Thẻ tạm trú là gì? Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Vĩnh Phúc

1. Thẻ tạm trú là gì?

Thẻ tạm trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao cấp cho người nước ngoài được phép cư trú có thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực.

(Khoản 13 Điều 3 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014)

2. Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú tại Vĩnh Phúc

Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú bao gồm:

– Trường hợp 1: Người nước ngoài là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, tổ chức liên chính phủ tại Việt Nam và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ.

Thẻ tạm trú trong trường hợp này có ký hiệu là NG3.

– Trường hợp 2: Người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực có ký hiệu LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2, TT.

Thẻ tạm trú trong trường hợp này có ký hiệu tương tự ký hiệu thị thực.

(Điều 36 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014, được sửa đổi bởi khoản 14 Điều 1 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019)

3. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

 • Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân làm thủ tục mời, bảo lãnh;
 • Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú có dán ảnh;
 • Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú (Mẫu NA6)
 • Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú (Mẫu NA7
 • Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (Mẫu NA8)
 • Hộ chiếu;
 • Giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp tại mục (2).

(Khoản 1 Điều 37 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014, được sửa đổi bởi điểm a khoản 5 Điều 1 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019)

4. Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Thủ tục giải quyết cấp thẻ tạm trú như sau:

 • Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền của nước ngoài tại Việt Nam gửi hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú ký hiệu NG3 tại cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao;
 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài thuộc trường hợp 2 tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nơi cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh đặt trụ sở hoặc nơi cá nhân mời, bảo lãnh cư trú;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao xem xét cấp thẻ tạm trú.

(Khoản 2 Điều 37 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014, được sửa đổi bởi điểm b khoản 5 Điều 1 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019)

5. Thời hạn thẻ tạm trú

 • Thời hạn thẻ tạm trú được cấp ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu ít nhất 30 ngày.
 • Thẻ tạm trú có ký hiệu ĐT1 có thời hạn không quá 10 năm.
 • Thẻ tạm trú có ký hiệu NG3, LV1, LV2, LS, ĐT2 và DH có thời hạn không quá 05 năm.
 • Thẻ tạm trú có ký hiệu NN1, NN2, ĐT3, TT có thời hạn không quá 03 năm.
 • Thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ1, LĐ2 và PV1 có thời hạn không quá 02 năm.
 • Thẻ tạm trú hết hạn được xem xét cấp thẻ mới.

(Điều 38 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014, được sửa đổi bởi khoản 16 Điều 1 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019).

6. Dịch vụ thực hiện thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Trong quá trình thực hiện thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, CMC sẽ cung cấp những dịch vụ sau đây:

 • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;
 • Soạn thảo tất cả các tài liệu cần thiết cho việc thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;
 • Thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan cấp phép cho đến khi được cấp thẻ tạm trú thành công cho người nước ngoài tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;
 • Hỗ trợ hậu mãi cho khách hàng ngay cả khi đã hoàn tất dịch vụ.

Chúng tôi sẽ hướng dẫn từng bước để thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được thực hiện một cách dễ dàng. Dịch vụ của chúng tôi cam kết nhanh chóng, dễ thực hiện, chi phí hợp lý nhất cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *