Thủ tục đăng ký tạm trú cho người nước ngoài tại Vĩnh Phúc

1. Người nước ngoài là đối tượng phải đăng ký tạm trú

Người nước ngoài khi tạm trú tại Việt Nam sẽ phải đăng ký tạm trú thông qua người trực tiếp quản lý cơ sở lưu trú, cụ thể:

Người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam phải thông qua người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú để khai báo tạm trú với Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú.

Người nước ngoài thay đổi nơi tạm trú hoặc tạm trú ngoài địa chỉ ghi trong thẻ thường trú thì phải khai báo tạm trú theo quy định nêu trên.

(Căn cứ theo khoản 1 Điều 33 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014).

2. Thời hạn đăng ký tạm trú của người nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Tại khoản 2 Điều 33 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 quy định về thời gian đăng ký tạm trú như sau:

Người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú có trách nhiệm ghi đầy đủ nội dung mẫu phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài và chuyển đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú trong thời hạn 12 giờ, đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến cơ sở lưu trú.

3.  Thủ tục đăng ký tạm trú cho người nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Cách 1: Thực hiện khai báo tạm trú của người nước ngoài qua trang thông tin điện tử

Bước 1: Truy cập Trang thông tin điện tử để nhận tài khoản 

– Người khai báo tạm trú truy cập Trang thông tin điện tử của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Vĩnh Phúc để nhận tài khoản khai báo.

Khi có thay đổi các thông tin liên quan đến tài khoản khai báo phải cập nhật sửa đổi, bổ sung ngay thông tin đó trên Trang thông tin điện tử. Thông tin cung cấp gồm:

 • Tên của cơ sở lưu trú;
 • Loại hình của cơ sở lưu trú;
 • Địa chỉ của cơ sở lưu trú;
 • Số điện thoại của cơ sở lưu trú;
 • Email của cơ sở lưu trú;
 • Họ tên;
 • Ngày tháng năm sinh;
 • Số điện thoại;
 • Số giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu

– Người khai báo tạm trú có trách nhiệm quản lý, bảo mật tài khoản khai báo và toàn bộ thông tin do tài khoản khai báo tạo ra.

Khi phát hiện tài khoản khai báo bị đánh cắp, lợi dụng thông tin, không sử dụng được phải thông báo ngay cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời hạn sử dụng tài khoản:

Tài khoản khai báo tự hủy giá trị sử dụng khi không có thông tin khai báo mới trong thời hạn 12 tháng hoặc khi bị phát hiện khai báo khống, thông tin về người nước ngoài hoặc cơ sở lưu trú không chính xác.

Bước 2: Khai báo thông tin tạm trú

– Người khai báo tạm trú truy cập Trang thông tin điện tử, đăng nhập tài khoản khai báo để thực hiện việc khai báo thông tin tạm trú.

Việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Trang thông tin điện tử phải thực hiện ngay khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.

– Thông tin khai báo tạm trú gồm:

 • Họ tên;
 • Giới tính;
 • Ngày tháng năm sinh;
 • Quốc tịch;
 • Số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu, thời gian dự kiến tạm trú của người nước ngoài.
 • Có thể nhập theo từng trường hợp vào các ô nhập dữ liệu hoặc chuyển tập tin nhập đính kèm theo tập tin mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử.

Lưu ý:  Người khai báo tạm trú kiểm tra, sửa đổi, bổ sung các thông tin trước khi xác nhận lưu thông tin; kiểm tra mục quản lý thông tin khai báo tạm trú để xác định hệ thống đã tiếp nhận, nếu hệ thống chưa tiếp nhận thì thực hiện nhập lại thông tin.

Bước 3: Tiếp nhận thông tin tạm trú

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài được khai báo qua Trang thông tin điện tử 24 giờ/07 ngày;

(Điều 4, 5, 6 Thông tư 53/2016/TT-BCA)

Cách 2: Khai báo thông tin tạm trú của người nước ngoài bằng phiếu khai báo tạm trú

Bước 1: Khai và chuyển phiếu khai báo tạm trú

Người khai báo tạm trú liên hệ trực ban Công an cấp xã để được cung cấp mẫu Phiếu khai báo tạm trú theo mẫu NA17 ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BCA.

Thời hạn gửi phiếu khai báo tạm trú

Người khai báo tạm trú ghi thông tin vào Phiếu khai báo tạm trú và chuyển trực tiếp Phiếu khai báo tạm trú cho trực ban Công an cấp xã nơi có cơ sở lưu trú trong thời hạn 12 giờ, đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.

Hình thức gửi phiếu khai báo tạm trú

Phiếu khai báo tạm trú có thể gửi trước qua fax hoặc thông báo thông tin qua điện thoại đến trực ban Công an cấp xã trước khi chuyển Phiếu khai báo tạm trú theo thời hạn quy định nêu trên.

Bước 2: Tiếp nhận Phiếu khai báo tạm trú

– Trực ban Công an cấp xã tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài được khai báo bằng Phiếu khai báo tạm trú 24 giờ/07 ngày.

– Trực ban Công an cấp xã kiểm tra Phiếu khai báo tạm trú, nếu chưa khai đầy đủ thì yêu cầu khai bổ sung ngay, thực hiện xác nhận, sao chụp hoặc ghi lại các thông tin đã tiếp nhận vào sổ trực ban và trả ngay Phiếu khai báo tạm trú cho người khai báo tạm trú;

(Điều 7, 8 Thông tư 53/2016/TT-BCA)

4. Dịch vụ thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú cho người nước ngoài tại Vĩnh Phúc của CMC

Trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú cho người nước ngoài tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, CMC sẽ cung cấp những dịch vụ sau đây:

 • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến thủ tục đăng ký tạm trú cho người nước ngoài tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;
 • Soạn thảo tất cả các tài liệu cần thiết cho việc thủ tục đăng ký tạm trú cho người nước ngoài tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;
 • Thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan cấp phép cho đến khi được đăng ký tạm trú thành công cho người nước ngoài tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;
 • Hỗ trợ hậu mãi cho khách hàng ngay cả khi đã hoàn tất dịch vụ.

Chúng tôi sẽ hướng dẫn từng bước để thủ tục đăng ký tạm trú cho người nước ngoài tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được thực hiện một cách dễ dàng. Dịch vụ của chúng tôi cam kết nhanh chóng, dễ thực hiện, chi phí hợp lý nhất cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *